ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد مرد و زنی که زندگی خویش را رها می کند و موجب از هم پاشیدگی کانون خانواده می شود می گوید :
کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités